Vilket Bristav-nummer har ?

Carl Johansson-Sundelius Bristav-nummer är

2

Carl Johansson-Sundelius
var med i avsnittet 53
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Carl Johansson-Sundelius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet