Vilket Bristav-nummer har ?

Carl Einar Häckners Bristav-nummer är

3

Carl Einar Häckner
var med i avsnittet Carl Einar Häckner
i podden Grunden Media Podcast med
Carl-Magnus Eriksson

Carl-Magnus Eriksson
var med i avsnittet David Batra
i podden Grunden Media Podcast med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 16
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Carl Einar Häckners poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym