Vilket Bristav-nummer har ?

Carina Alfredssons Bristav-nummer är

3

Carina Alfredsson
var med i avsnittet 28
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 10
i podden Retoriskt! med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Carina Alfredssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym