Vilket Bristav-nummer har ?

Carin Rodebjers Bristav-nummer är

2

Carin Rodebjer
var med i avsnittet 51
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Carin Rodebjers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet