Vilket Bristav-nummer har ?

Boel Bermanns Bristav-nummer är

2

Boel Bermann
var med i avsnittet 54
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Boel Bermanns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet