Vilket Bristav-nummer har ?

Björn Ulvaeus Bristav-nummer är

2

Björn Ulvaeus
var med i avsnittet 212
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Björn Ulvaeus poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym