Vilket Bristav-nummer har ?

Big Fred/Fredrik Eddaris Bristav-nummer är

2

Big Fred/Fredrik Eddari
var med i avsnittet Avsnitt 89
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Big Fred/Fredrik Eddaris poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet