Vilket Bristav-nummer har ?

Bianca Kronlöfs Bristav-nummer är

2

Bianca Kronlöf
var med i avsnittet #18
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Johan Andersson

Johan Andersson
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se Bianca Kronlöfs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym