Vilket Bristav-nummer har ?

Bengt Liljegrens Bristav-nummer är

3

Bengt Liljegren
var med i avsnittet om Hitlerlitteratur
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet 14 maj
i podden AMK Morgon med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 84
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bengt Liljegrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym