Vilket Bristav-nummer har ?

Behrad Rouzbehs Bristav-nummer är

1

Behrad Rouzbeh
var med i avsnittet 111
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Behrad Rouzbehs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet