Vilket Bristav-nummer har ?

Bea Szenfelds Bristav-nummer är

2

Bea Szenfeld
var med i avsnittet 133
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bea Szenfelds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym