Vilket Bristav-nummer har ?

Axel Lindquists Bristav-nummer är

3

Axel Lindquist
var med i avsnittet "The Rider"
i podden Giftorm med
Nina Troeng

Nina Troeng
var med i avsnittet 18
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Cecilia Edström

Cecilia Edström
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Axel Lindquists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym