Vilket Bristav-nummer har ?

Arnthor Birgissons Bristav-nummer är

3

Arnthor Birgisson
var med i avsnittet 57
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 14
i podden Nemo Möter En Vän med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 194
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Arnthor Birgissons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym