Vilket Bristav-nummer har ?

Arnthor Birgissons Bristav-nummer är

3

Arnthor Birgisson
var med i avsnittet 57
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 27
i podden Nemo Möter En Vän med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Arnthor Birgissons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym