Vilket Bristav-nummer har ?

Aries Spears Bristav-nummer är

3

Aries Spears
var med i avsnittet 330
i podden WTF med
Jim Earl

Jim Earl
var med i avsnittet 91
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Aries Spears poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym