Vilket Bristav-nummer har ?

Anton Glanzelius Bristav-nummer är

2

Anton Glanzelius
var med i avsnittet JessicasKK nr4
i podden JessicasKK med
Jessica Karlén

Jessica Karlén
var med i avsnittet 23
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anton Glanzelius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym