Vilket Bristav-nummer har ?

Annika Lantzs Bristav-nummer är

2

Annika Lantz
var med i avsnittet 5
i podden Feminist javisst men med
Emma Knyckare

Emma Knyckare
var med i avsnittet 49
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Annika Lantzs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym