Vilket Bristav-nummer har ?

Annica Englunds Bristav-nummer är

3

Annica Englund
var med i avsnittet 88
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 85
i podden Businesspodden med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Annica Englunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym