Vilket Bristav-nummer har ?

Anna- Lena Lodenius Bristav-nummer är

2

Anna- Lena Lodenius
var med i avsnittet 62
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 45
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anna- Lena Lodenius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet