Vilket Bristav-nummer har ?

Anna Tascha Larssons Bristav-nummer är

2

Anna Tascha Larsson
var med i avsnittet Dag 23
i podden #VMpodden med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Anna Tascha Larssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym