Vilket Bristav-nummer har ?

Anna Perssons Bristav-nummer är

2

Anna Persson
var med i avsnittet 49
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Anna Perssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym