Vilket Bristav-nummer har ?

Ann Westins Bristav-nummer är

2

Ann Westin
var med i avsnittet ep 97
i podden Dumma Idéer med
Isak Jansson

Isak Jansson
var med i avsnittet 49
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ann Westins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet