Vilket Bristav-nummer har ?

Ann Westins Bristav-nummer är

2

Ann Westin
var med i avsnittet 7
i podden David Batras Podcast med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ann Westins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym