Vilket Bristav-nummer har ?

Andreas Carlssons Bristav-nummer är

3

Andreas Carlsson
var med i avsnittet KISS!
i podden Gradvall med
Nina Hemmingsson

Nina Hemmingsson
var med i avsnittet 65
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 47
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Andreas Carlssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym