Vilket Bristav-nummer har ?

Andreas Carlssons Bristav-nummer är

3

Andreas Carlsson
var med i avsnittet KISS!
i podden Gradvall med
Susanne Ljung

Susanne Ljung
var med i avsnittet 45
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Andreas Carlssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym