Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Jonssons Bristav-nummer är

2

Anders Jonsson
var med i avsnittet 39
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Anders Jonssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet