Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Johanssons Bristav-nummer är

1

Anders Johansson
var med i avsnittet 174
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders Johanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet