Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Haskels Bristav-nummer är

2

Anders Haskel
var med i avsnittet 5
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 63
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders Haskels poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet