Vilket Bristav-nummer har ?

Amanda Almroths Bristav-nummer är

3

Amanda Almroth
var med i avsnittet Avsnitt 101
i podden Tyngre Radio med
Alex Danielsson

Alex Danielsson
var med i avsnittet Avsnitt 56
i podden Tyngre Radio med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 282
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Amanda Almroths poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet