Vilket Bristav-nummer har ?

Alireza Shoks Bristav-nummer är

2

Alireza Shok
var med i avsnittet ep 25
i podden Dumma Idéer med
Thomas Eriksson

Thomas Eriksson
var med i avsnittet 12 april 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Alireza Shoks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet