Vilket Bristav-nummer har ?

Alexander Kantsjös Bristav-nummer är

1

Alexander Kantsjö
var med i avsnittet 1
i podden Wax on, wax off med
Petter Bristav

Se Alexander Kantsjös poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym