Vilket Bristav-nummer har ?

Alexander Kantsjös Bristav-nummer är

1

Alexander Kantsjö
var med i avsnittet 114
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Alexander Kantsjös poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet