Vilket Bristav-nummer har ?

Alexander Faltsetas Bristav-nummer är

2

Alexander Faltsetas
var med i avsnittet 15 april
i podden AMK Morgon med
Elinor Svensson

Elinor Svensson
var med i avsnittet 12 april 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Alexander Faltsetas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym