Vilket Bristav-nummer har ?

Alexander Bards Bristav-nummer är

2

Alexander Bard
var med i avsnittet 1: Alexander Bard
i podden Dekonstruktiv kritik med
Aron Flam

Aron Flam
var med i avsnittet 305: I'm here to dance for you
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Alexander Bards poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym