Vilket Bristav-nummer har ?

Alexander Bards Bristav-nummer är

2

Alexander Bard
var med i avsnittet 20
i podden Veckans Viktigaste Intervju med
Simon "Chippen" Svensson

Simon "Chippen" Svensson
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Alexander Bards poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym