Vilket Bristav-nummer har ?

Albin Olssons Bristav-nummer är

1

Albin Olsson
var med i avsnittet 258
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Albin Olssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet