Vilket Bristav-nummer har ?

Alla avsnitt av Giftorm

8 avsnitt hittade

PoddAvsnittMedverkande
Giftorm"The Underdogs/The Pubertal"Aaron Buzas, Axel Lindquist, Erik "Mackan" Svedberg
Giftorm"The Painless?"Axel Lindquist, Amandus Mortensen, Sondre Mortensen
Giftorm"The Professor"Axel Lindquist, Martin Karlsson
Giftorm"The Lurker"Axel Lindquist, Joel Gunnarsson
Giftorm"The Trendy"Axel Lindquist, Flemming Pedersen
Giftorm"The Prodigy?"Axel Lindquist, Emma Fastesson Lindgren
Giftorm"The Rider"Axel Lindquist, Nina Troeng
Giftorm"The Scapegoat"Axel Lindquist, Mark Pulman

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym