Vilket Bristav-nummer har ?

Ulf Rockis Ivarssons Bristav-nummer är

5

Ulf Rockis Ivarsson
var med i avsnittet 13
i podden Rockpodden med
Henke Brannerydh

Henke Brannerydh
var med i avsnittet 5
i podden Rockpodden med
Mats Rubarth

Mats Rubarth
var med i avsnittet 116
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 124
i podden Lundh med
Johanna Frändén

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ulf Rockis Ivarssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet