Vilket Bristav-nummer har ?

Ulf Risérus Bristav-nummer är

5

Ulf Risérus
var med i avsnittet #7
i podden Forskarpodden med
Niklas Norén

Niklas Norén
var med i avsnittet #14
i podden Forskarpodden med
Mattias Gardell

Mattias Gardell
var med i avsnittet 14
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 122
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ulf Risérus poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet