Vilket Bristav-nummer har ?

Tiger Singletons Bristav-nummer är

5

Tiger Singleton
var med i avsnittet Bonus in English: Self-realization with Tigmonk & Ankarskold
i podden Lyckopodden med
Fredrik Ankarsköld

Fredrik Ankarsköld
var med i avsnittet 56. Hypnos med Erik Olkiewicz
i podden Lyckopodden med
Erik Olkiewicz

Erik Olkiewicz
var med i avsnittet 26
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 58
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 68
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Tiger Singletons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet