Vilket Bristav-nummer har ?

Per Mossebys Bristav-nummer är

5

Per Mosseby
var med i avsnittet #2
i podden Örat Mot Rälsen med
Karina Tellinger McNeil

Karina Tellinger McNeil
var med i avsnittet #6
i podden Örat Mot Rälsen med
Gabriel Wikström

Gabriel Wikström
var med i avsnittet 92
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 66
i podden Lundh med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Per Mossebys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet