Vilket Bristav-nummer har ?

Miranda Kvists Bristav-nummer är

4

Miranda Kvist
var med i avsnittet avsnitt 39
i podden Husky med
Magnus Ormestad

Magnus Ormestad
var med i avsnittet avsnitt 68
i podden Husky med
Björn Andersson

Björn Andersson
var med i avsnittet Avsnitt 19
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 42
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Miranda Kvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet