Vilket Bristav-nummer har ?

Malou Ekmans Bristav-nummer är

5

Malou Ekman
var med i avsnittet EP 19 - Börspsykologi och besök av ESNY
i podden Feminvest podcast med
Annou Bergfelt

Annou Bergfelt
var med i avsnittet EP 24 – Rapportider
i podden Feminvest podcast med
Philip Scholtzé

Philip Scholtzé
var med i avsnittet 57
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 85
i podden Businesspodden med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Malou Ekmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet