Vilket Bristav-nummer har ?

Magnus Hjelmérs Bristav-nummer är

4

Magnus Hjelmér
var med i avsnittet 13
i podden Prata Pengar med
Philip Scholtzé

Philip Scholtzé
var med i avsnittet 57
i podden Businesspodden med
Mikael Arndt

Mikael Arndt
var med i avsnittet 85
i podden Businesspodden med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Magnus Hjelmérs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet