Vilket Bristav-nummer har ?

Mårten Anderssons Bristav-nummer är

2

Mårten Andersson
var med i avsnittet 60: Mårten Andersson
i podden Ilar med
Sandra Ilar

Sandra Ilar
var med i avsnittet 303: Hyckleriet
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mårten Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet