Vilket Bristav-nummer har ?

Liam Murrays Bristav-nummer är

4

Liam Murray
var med i avsnittet #3
i podden En bra ursäkt att träffas med
Sebastian Svahn

Sebastian Svahn
var med i avsnittet #13
i podden En bra ursäkt att träffas med
Henrik Mattisson

Henrik Mattisson
var med i avsnittet 15
i podden Humoristerna med
Marcus Thapper

Marcus Thapper
var med i avsnittet 28
i podden Humoristerna med
Petter Bristav

Se Liam Murrays poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet