Vilket Bristav-nummer har ?

Larry Wilmores Bristav-nummer är

3

Larry Wilmore
var med i avsnittet 541
i podden WTF med
Marc Maron

Marc Maron
var med i avsnittet 96
i podden WTF med
Judah Friedlander

Judah Friedlander
var med i avsnittet 145
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Larry Wilmores poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet