Vilket Bristav-nummer har ?

Josefine Jinders Bristav-nummer är

2

Josefine Jinder
var med i avsnittet 140
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 146
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Josefine Jinders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet