Vilket Bristav-nummer har ?

Ing-Marie Wieselgrens Bristav-nummer är

5

Ing-Marie Wieselgren
var med i avsnittet #25
i podden Hjärnpodden med
Kristina Bähr

Kristina Bähr
var med i avsnittet #47
i podden Hjärnpodden med
Magnus Fridh

Magnus Fridh
var med i avsnittet Koppla upp och koppla av
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 122
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Ing-Marie Wieselgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet