Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Olssons Bristav-nummer är

3

Fredrik Olsson
var med i avsnittet ep012
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet ep054
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Olssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet