Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Sanjay Hanssons Bristav-nummer är

4

Daniel Sanjay Hansson
var med i avsnittet 3
i podden Halmstadpodden med
Fredrik Nyström

Fredrik Nyström
var med i avsnittet 17
i podden Halmstadpodden med
Peter Wahlbeck

Peter Wahlbeck
var med i avsnittet 141
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Daniel Sanjay Hanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet