Vilket Bristav-nummer har ?

Coco Noréns Bristav-nummer är

5

Coco Norén
var med i avsnittet #10
i podden Forskarpodden med
Niklas Norén

Niklas Norén
var med i avsnittet #14
i podden Forskarpodden med
Mattias Gardell

Mattias Gardell
var med i avsnittet 14
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 21
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Coco Noréns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet