Vilket Bristav-nummer har ?

Chihiro Geuzebroeks Bristav-nummer är

5

Chihiro Geuzebroek
var med i avsnittet Avsnitt 3. Klimaträttvisa
i podden Miljöpodden med
Ahmed Al-Qassam

Ahmed Al-Qassam
var med i avsnittet Avsnitt 11. Fossiloberoende fordonsflotta - Är det möjligt?
i podden Miljöpodden med
Mattias Goldmann

Mattias Goldmann
var med i avsnittet När clean tech blir Big Business
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 122
i podden Overkligt med
Måns Ortner

Måns Ortner
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Chihiro Geuzebroeks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet