Vilket Bristav-nummer har ?

Cecilia Repinskis Bristav-nummer är

5

Cecilia Repinski
var med i avsnittet EP 12 – Alternativa investeringar
i podden Feminvest podcast med
Annou Bergfelt

Annou Bergfelt
var med i avsnittet EP 24 – Rapportider
i podden Feminvest podcast med
Philip Scholtzé

Philip Scholtzé
var med i avsnittet 57
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 51
i podden Businesspodden med
Messiah Hallberg

Messiah Hallberg
var med i avsnittet 128
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Cecilia Repinskis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet