Vilket Bristav-nummer har ?

Anita Kullanders Bristav-nummer är

5

Anita Kullander
var med i avsnittet #22
i podden Hjärnpodden med
Kristina Bähr

Kristina Bähr
var med i avsnittet #47
i podden Hjärnpodden med
Magnus Fridh

Magnus Fridh
var med i avsnittet Koppla upp och koppla av
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 03
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Anita Kullanders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet